UrpoPadel 22.2.

1. Antto   51
2. Riku V:2 49
3. Joonas V:2 49
4. Tomi   43
Round #1
14
18
Joonas   Riku
Tomi Antto
Round #2
17
15
Riku   Antto
Joonas Tomi
Round #3
18
14
Antto   Riku
Joonas Tomi