Americano Padel logo
 
Court 1
Court 2
Court 3
Court 4
Round #1
vs
2 5
vs
10 9
vs
1 8
vs
7 6
Round #2
vs
4 3
vs
2 10
vs
5 9
vs
1 7
Round #3
vs
6 8
vs
5 1
vs
2 9
vs
7 4
Round #4
vs
10 3
vs
4 6
vs
2 1
vs
8 7
Round #5
vs
8 3
vs
10 4
vs
9 6
vs
5 7
Round #6
vs
10 8
vs
6 3
vs
9 4
vs
2 7
Round #7
vs
5 3
vs
2 8
vs
10 6
vs
1 4
Round #8
vs
9 7
vs
1 3
vs
5 10
vs
8 4
Round #9
vs
2 6
vs
9 3
vs
5 8
vs
1 10
Round #10
vs
1 6
vs
2 4
vs
3 7
vs
8 9
Round #11
vs
5 6
vs
2 3
vs
7 10
vs
1 9
Round #12
vs
4 5