americano1

    W-L-T Diff P
1. Wila 6-1-0 +23 85
2. Sylvia 5-2-0 +21 84
3. Christina 3-4-0 +9 78
4. Agneta 4-3-0 +1 74
5. Anette 3-4-0 -5 71
6. Kay 2-5-0 -7 70
7. Angela 3-4-0 -13 67
8. Regina 2-5-0 -29 59
Imprimable
Tour #1
Court 1
13
8
Agneta   Regina
Sylvia Angela
Court 2
9
12
Christina   Anette
Kay Wila
Tour #2
Court 1
9
12
Regina   Angela
Christina Kay
Court 2
9
12
Anette   Wila
Agneta Sylvia
Tour #3
Court 1
7
14
Angela   Wila
Christina Agneta
Court 2
8
13
Regina   Anette
Kay Sylvia
Tour #4
Court 1
14
7
Wila   Anette
Angela Regina
Court 2
10
11
Sylvia   Agneta
Kay Christina
Tour #5
Court 1
10
11
Agneta   Wila
Kay Regina
Court 2
16
5
Sylvia   Anette
Christina Angela
Tour #6
Court 1
12
9
Wila   Sylvia
Kay Angela
Court 2
5
16
Agneta   Anette
Regina Christina
Tour #7
Court 1
9
12
Anette   Agneta
Kay Angela
Court 2
11
10
Sylvia   Wila
Regina Christina
Tour #8
Court 1
0
0
Sylvia   Wila
Christina Angela
Court 2
0
0
Agneta   Anette
Regina Kay
Tour #9
Court 1
0
0
Wila   Regina
Agneta Angela
Court 2
0
0
Christina   Anette
Kay Sylvia
Tour #10
Court 1
0
0
Agneta   Anette
Angela Christina
Court 2
0
0
Wila   Sylvia
Regina Kay
Tour #11
Court 1
0
0
Anette   Wila
Angela Kay
Court 2
0
0
Sylvia   Agneta
Regina Christina
Tour #12
Court 1
0
0
Regina   Anette
Christina Wila
Court 2
0
0
Agneta   Angela
Sylvia Kay
Tour #13
Court 1
0
0
Anette   Sylvia
Regina Angela
Court 2
0
0
Wila   Agneta
Christina Kay
Tour #14
Court 1
0
0
Regina   Angela
Kay Christina
Court 2
0
0
Wila   Anette
Sylvia Agneta