C+ Team Americano v1

    W-L-T Diff P
1. Karem/ Mo3taz 4-2-0 +9 28
2. Samaco/ Hazem 4-2-0 +3 25
3. Tarek/ Anwar 2-4-0 -5 21
4. Mody/ Yehya 2-4-0 -7 19
Utskrivbar
Runda #1
Court 1
4
3
Mody/ Yehya   Tarek/ Anwar
Court 2
5
3
Samaco/ Hazem   Karem/ Mo3taz
Runda #2
Court 1
4
2
Mody/ Yehya   Karem/ Mo3taz
Court 2
5
3
Tarek/ Anwar   Samaco/ Hazem
Runda #3
Court 1
1
6
Mody/ Yehya   Samaco/ Hazem
Court 2
5
3
Karem/ Mo3taz   Tarek/ Anwar
Runda #4
Court 1
1
6
Samaco/ Hazem   Karem/ Mo3taz
Court 2
4
3
Tarek/ Anwar   Mody/ Yehya
Runda #5
Court 1
5
4
Samaco/ Hazem   Mody/ Yehya
Court 2
6
3
Karem/ Mo3taz   Tarek/ Anwar
Runda #6
Court 1
5
3
Samaco/ Hazem   Tarek/ Anwar
Court 2
3
6
Mody/ Yehya   Karem/ Mo3taz