PadeLarios

    W-L-T Diff P
1. Chacho 0-0-0 0 0
2. Pablo 0-0-0 0 0
3. Ruben 0-0-0 0 0
4. Jesus 0-0-0 0 0
5. Bagre 0-0-0 0 0
6. Perrin 0-0-0 0 0
7. Jacobo 0-0-0 0 0
8. Feli 0-0-0 0 0
Printable
Round #1
Court 1
0
0
Chacho   Ruben
Bagre Perrin
Court 2
0
0
Jacobo   Pablo
Feli Jesus
Round #2
Court 1
0
0
Chacho   Pablo
Jesus Bagre
Court 2
0
0
Ruben   Perrin
Jacobo Feli
Round #3
Court 1
0
0
Ruben   Pablo
Bagre Jacobo
Court 2
0
0
Jesus   Chacho
Feli Perrin
Round #4
Court 1
0
0
Chacho   Perrin
Pablo Jacobo
Court 2
0
0
Ruben   Jesus
Feli Bagre
Round #5
Court 1
0
0
Pablo   Chacho
Feli Ruben
Court 2
0
0
Bagre   Jesus
Perrin Jacobo
Round #6
Court 1
0
0
Ruben   Chacho
Jesus Jacobo
Court 2
0
0
Pablo   Bagre
Perrin Feli
Round #7
Court 1
0
0
Jesus   Pablo
Perrin Ruben
Court 2
0
0
Bagre   Chacho
Jacobo Feli