Rietvlei Court 5 23Jun

    W-L-T Diff P
1. Emperor 3-1-0 +18 57
2. Shoto 2-1-1 +8 52
3. Riete/Ryns 2-1-0 +16 44
4. Jase/Hannes 1-1-1 -8 32
5. NASA 0-2-1 -16 28
6. Al/ Oppies 0-2-1 -18 27
7. Ingenium 0-0-0 0 0
8. Linus 0-0-0 0 0
9. Mini Zukali 0-0-0 0 0
10. Karolina 0-0-0 0 0
11. Ice Barriers 0-0-0 0 0
12. Jurracs 0-0-0 0 0
13. Ancient Warriors 0-0-0 0 0
14. Pelaser 0-0-0 0 0
15. Saimaa Brewing 0-0-0 0 0
16. Tes 0-0-0 0 0
17. 14 0-0-0 0 0
18. Park Sieun 0-0-0 0 0
19. 12 0-0-0 0 0
20. Sakura 0-0-0 0 0
21. 5 0-0-0 0 0
22. 19 0-0-0 0 0
23. Bona 0-0-0 0 0
24. Kim Jiwon 0-0-0 0 0
25. Gaeul 0-0-0 0 0
26. Moka 0-0-0 0 0
27. Kim Chaewon 0-0-0 0 0
28. Luda 0-0-0 0 0
29. Wonyoung 0-0-0 0 0
30. Seo Jisoo 0-0-0 0 0
31. Yein 0-0-0 0 0
32. Minji 0-0-0 0 0
33. Yeonhee 0-0-0 0 0
34. Iroha 0-0-0 0 0
35. Younjung 0-0-0 0 0
36. (15) 0-0-0 0 0
37. Zhang Jingyi 0-0-0 0 0
38. Gyuri 0-0-0 0 0
39. Sun Zhenni 0-0-0 0 0
40. Winter 0-0-0 0 0
41. Wang Churan 0-0-0 0 0
42. Zhang Miaoyi 0-0-0 0 0
43. Danielle 0-0-0 0 0
44. Yoojung 0-0-0 0 0
45. Tian Xiwei 0-0-0 0 0
46. e 0-0-0 0 0
47. Shin Yuna 0-0-0 0 0
48. (8) 0-0-0 0 0
Printable
Round #1
Court 1
17
7
Shoto   NASA
Emperor Riete/Ryns
Round #2
Court 1
12
12
Al/ Oppies   NASA
Jase/Hannes Shoto
Round #3
Court 1
5
19
Jase/Hannes   Riete/Ryns
Shoto Emperor
Round #4
Court 1
9
15
NASA   Jase/Hannes
Al/ Oppies Emperor
Round #5
Court 1
6
18
Al/ Oppies   Riete/Ryns
Emperor Shoto
Round #6
Court 1
0
0
NASA   Al/ Oppies
Jase/Hannes Shoto
Round #7
Court 1
0
0
Riete/Ryns   NASA
Al/ Oppies Emperor
Round #8
Court 1
0
0
Ice Barriers   NASA
Ancient Warriors Ingenium
Court 2
0
0
Riete/Ryns   Al/ Oppies
Shoto Jurracs
Court 3
0
0
Jase/Hannes   Mini Zukali
Emperor Karolina
Round #9
Court 1
0
0
Shoto   Riete/Ryns
Mini Zukali Emperor
Court 2
0
0
Ingenium   NASA
Karolina Ice Barriers
Court 3
0
0
Al/ Oppies   Jase/Hannes
Ancient Warriors Jurracs
Round #10
Court 1
0
0
NASA   Al/ Oppies
Jurracs Jase/Hannes
Court 2
0
0
Emperor   Riete/Ryns
Ancient Warriors Ingenium
Court 3
0
0
Mini Zukali   Shoto
Ice Barriers Karolina
Round #11
Court 1
0
0
Karolina   Shoto
Ancient Warriors Jurracs
Court 2
0
0
Al/ Oppies   NASA
Ice Barriers Mini Zukali
Court 3
0
0
Riete/Ryns   Emperor
Jase/Hannes Ingenium
Round #12
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Riete/Ryns
Round #13
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Shoto
Round #14
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Emperor
Round #15
Court 1
0
0
NASA   Riete/Ryns
Round #16
Court 1
0
0
Tes   Pelaser
Round #17
Court 1
0
0
Shoto   Mini Zukali
Round #18
Court 1
0
0
Emperor   Ingenium
Round #19
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Jurracs
Round #20
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Karolina
Round #21
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ice Barriers
Round #22
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Ancient Warriors
Round #23
Court 1
0
0
NASA   Pelaser
Round #24
Court 1
0
0
Tes   Ice Barriers
Round #25
Court 1
0
0
Shoto   Emperor
Round #26
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Mini Zukali
Round #27
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Ingenium
Round #28
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Jurracs
Round #29
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Karolina
Round #30
Court 1
0
0
NASA   Ancient Warriors
Round #31
Court 1
0
0
Pelaser   Ice Barriers
Round #32
Court 1
0
0
Tes   Karolina
Round #33
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Emperor
Round #34
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Shoto
Round #35
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Mini Zukali
Round #36
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ingenium
Round #37
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Jurracs
Round #38
Court 1
0
0
NASA   Ice Barriers
Round #39
Court 1
0
0
Pelaser   Karolina
Round #40
Court 1
0
0
Tes   Ingenium
Round #41
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Jase/Hannes
Round #42
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Emperor
Round #43
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Shoto
Round #44
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Mini Zukali
Round #45
Court 1
0
0
NASA   Jurracs
Round #46
Court 1
0
0
Ice Barriers   Karolina
Round #47
Court 1
0
0
Pelaser   Ingenium
Round #48
Court 1
0
0
Tes   Shoto
Round #49
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Al/ Oppies
Round #50
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Jase/Hannes
Round #51
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Emperor
Round #52
Court 1
0
0
Jurracs   Mini Zukali
Round #53
Court 1
0
0
NASA   Karolina
Round #54
Court 1
0
0
Ice Barriers   Ingenium
Round #55
Court 1
0
0
Pelaser   Shoto
Round #56
Court 1
0
0
Tes   Al/ Oppies
Round #57
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Riete/Ryns
Round #58
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Jase/Hannes
Round #59
Court 1
0
0
Jurracs   Emperor
Round #60
Court 1
0
0
NASA   Mini Zukali
Round #61
Court 1
0
0
Karolina   Ingenium
Round #62
Court 1
0
0
Ice Barriers   Shoto
Round #63
Court 1
0
0
Pelaser   Al/ Oppies
Round #64
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Tes
Round #65
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Riete/Ryns
Round #66
Court 1
0
0
Jurracs   Jase/Hannes
Round #67
Court 1
0
0
Mini Zukali   Emperor
Round #68
Court 1
0
0
NASA   Ingenium
Round #69
Court 1
0
0
Karolina   Shoto
Round #70
Court 1
0
0
Ice Barriers   Al/ Oppies
Round #71
Court 1
0
0
Pelaser   Saimaa Brewing
Round #72
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Tes
Round #73
Court 1
0
0
Jurracs   Riete/Ryns
Round #74
Court 1
0
0
Mini Zukali   Jase/Hannes
Round #75
Court 1
0
0
NASA   Emperor
Round #76
Court 1
0
0
Ingenium   Shoto
Round #77
Court 1
0
0
Karolina   Al/ Oppies
Round #78
Court 1
0
0
Ice Barriers   Saimaa Brewing
Round #79
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Pelaser
Round #80
Court 1
0
0
Jurracs   Tes
Round #81
Court 1
0
0
Mini Zukali   Riete/Ryns
Round #82
Court 1
0
0
Emperor   Jase/Hannes
Round #83
Court 1
0
0
NASA   Shoto
Round #84
Court 1
0
0
Ingenium   Al/ Oppies
Round #85
Court 1
0
0
Karolina   Saimaa Brewing
Round #86
Court 1
0
0
Ice Barriers   Ancient Warriors
Round #87
Court 1
0
0
Jurracs   Pelaser
Round #88
Court 1
0
0
Mini Zukali   Tes
Round #89
Court 1
0
0
Emperor   Riete/Ryns
Round #90
Court 1
0
0
NASA   Jase/Hannes
Round #91
Court 1
0
0
Shoto   Al/ Oppies
Round #92
Court 1
0
0
Ingenium   Saimaa Brewing
Round #93
Court 1
0
0
Karolina   Ancient Warriors
Round #94
Court 1
0
0
Jurracs   Ice Barriers
Round #95
Court 1
0
0
Mini Zukali   Pelaser
Round #96
Court 1
0
0
Emperor   Tes
Round #97
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Riete/Ryns
Round #98
Court 1
0
0
NASA   Al/ Oppies
Round #99
Court 1
0
0
Shoto   Saimaa Brewing
Round #100
Court 1
0
0
Ingenium   Ancient Warriors
Round #101
Court 1
0
0
Karolina   Jurracs
Round #102
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Tes
Round #103
Court 1
0
0
Mini Zukali   Ice Barriers
Round #104
Court 1
0
0
NASA   Riete/Ryns
Round #105
Court 1
0
0
Emperor   Pelaser
Round #106
Court 1
0
0
Gaeul   Jurracs
Round #107
Court 1
0
0
Linus   Shoto
Round #108
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Zhang Jingyi
Round #109
Court 1
0
0
Younjung   12
Round #110
Court 1
0
0
(8)   Iroha
Round #111
Court 1
0
0
Minji   Danielle
Round #112
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Yein
Round #113
Court 1
0
0
Park Sieun   Ancient Warriors
Round #114
Court 1
0
0
14   Wonyoung
Round #115
Court 1
0
0
Winter   Ingenium
Round #116
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Zhang Miaoyi
Round #117
Court 1
0
0
Luda   Yoojung
Round #118
Court 1
0
0
Riete/Ryns   (15)
Round #119
Court 1
0
0
Emperor   Gyuri
Round #120
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Kim Jiwon
Round #121
Court 1
0
0
Sakura   Jase/Hannes
Round #122
Court 1
0
0
NASA   Bona
Round #123
Court 1
0
0
e   Shin Yuna
Round #124
Court 1
0
0
Yeonhee   Pelaser
Round #125
Court 1
0
0
Minji   Tian Xiwei
Round #126
Court 1
0
0
Sun Zhenni   5
Round #127
Court 1
0
0
19   Iroha
Round #128
Court 1
0
0
Moka   Karolina
Round #129
Court 1
0
0
Ice Barriers   Tes
Round #130
Court 1
0
0
(8)   Wang Churan
Round #131
Court 1
0
0
Gaeul   Mini Zukali
Round #132
Court 1
0
0
Linus   Jurracs
Round #133
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Shoto
Round #134
Court 1
0
0
Younjung   Zhang Jingyi
Round #135
Court 1
0
0
Kim Chaewon   12
Round #136
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Danielle
Round #137
Court 1
0
0
Yoojung   Yein
Round #138
Court 1
0
0
Park Sieun   Wonyoung
Round #139
Court 1
0
0
Emperor   Ancient Warriors
Round #140
Court 1
0
0
14   Ingenium
Round #141
Court 1
0
0
Winter   Zhang Miaoyi
Round #142
Court 1
0
0
Luda   (15)
Round #143
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Kim Jiwon
Round #144
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Gyuri
Round #145
Court 1
0
0
Sakura   Pelaser
Round #146
Court 1
0
0
NASA   Jase/Hannes
Round #147
Court 1
0
0
e   Bona
Round #148
Court 1
0
0
Minji   Shin Yuna
Round #149
Court 1
0
0
Yeonhee   5
Round #150
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Tian Xiwei
Round #151
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Tes
Round #152
Court 1
0
0
19   Wang Churan
Round #153
Court 1
0
0
Moka   Iroha
Round #154
Court 1
0
0
Ice Barriers   Karolina
Round #155
Court 1
0
0
Gaeul   (8)
Round #156
Court 1
0
0
Linus   Mini Zukali
Round #157
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Jurracs
Round #158
Court 1
0
0
Younjung   Shoto
Round #159
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Zhang Jingyi
Round #160
Court 1
0
0
Winter   12
Round #161
Court 1
0
0
Yoojung   Danielle
Round #162
Court 1
0
0
Luda   Yein
Round #163
Court 1
0
0
Emperor   Wonyoung
Round #164
Court 1
0
0
Park Sieun   Ingenium
Round #165
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Ancient Warriors
Round #166
Court 1
0
0
14   Zhang Miaoyi
Round #167
Court 1
0
0
(15)   Kim Jiwon
Round #168
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Gyuri
Round #169
Court 1
0
0
Sakura   5
Round #170
Court 1
0
0
NASA   Pelaser
Round #171
Court 1
0
0
e   Jase/Hannes
Round #172
Court 1
0
0
Minji   Bona
Round #173
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Shin Yuna
Round #174
Court 1
0
0
Yeonhee   Tes
Round #175
Court 1
0
0
Yoojung   Tian Xiwei
Round #176
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Karolina
Round #177
Court 1
0
0
Moka   Wang Churan
Round #178
Court 1
0
0
19   Gaeul
Round #179
Court 1
0
0
Ice Barriers   Iroha
Round #180
Court 1
0
0
Linus   (8)
Round #181
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Mini Zukali
Round #182
Court 1
0
0
Younjung   Jurracs
Round #183
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Shoto
Round #184
Court 1
0
0
Winter   Zhang Jingyi
Round #185
Court 1
0
0
14   12
Round #186
Court 1
0
0
Yein   Danielle
Round #187
Court 1
0
0
Luda   Kim Jiwon
Round #188
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Wonyoung
Round #189
Court 1
0
0
Emperor   Ingenium
Round #190
Court 1
0
0
Park Sieun   Zhang Miaoyi
Round #191
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ancient Warriors
Round #192
Court 1
0
0
(15)   Gyuri
Round #193
Court 1
0
0
Sakura   Tes
Round #194
Court 1
0
0
NASA   5
Round #195
Court 1
0
0
e   Pelaser
Round #196
Court 1
0
0
Minji   Jase/Hannes
Round #197
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Bona
Round #198
Court 1
0
0
Yoojung   Shin Yuna
Round #199
Court 1
0
0
Yeonhee   Karolina
Round #200
Court 1
0
0
Yein   Tian Xiwei
Round #201
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Iroha
Round #202
Court 1
0
0
Ice Barriers   Wang Churan
Round #203
Court 1
0
0
Moka   Gaeul
Round #204
Court 1
0
0
Linus   19
Round #205
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   (8)
Round #206
Court 1
0
0
Younjung   Mini Zukali
Round #207
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Jurracs
Round #208
Court 1
0
0
Winter   Shoto
Round #209
Court 1
0
0
14   Zhang Jingyi
Round #210
Court 1
0
0
Park Sieun   12
Round #211
Court 1
0
0
Luda   Danielle
Round #212
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Gyuri
Round #213
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Wonyoung
Round #214
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Ingenium
Round #215
Court 1
0
0
Emperor   Zhang Miaoyi
Round #216
Court 1
0
0
(15)   Ancient Warriors
Round #217
Court 1
0
0
NASA   Tes
Round #218
Court 1
0
0
Sakura   Karolina
Round #219
Court 1
0
0
e   5
Round #220
Court 1
0
0
Minji   Pelaser
Round #221
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Jase/Hannes
Round #222
Court 1
0
0
Yoojung   Bona
Round #223
Court 1
0
0
Yein   Shin Yuna
Round #224
Court 1
0
0
Yeonhee   Iroha
Round #225
Court 1
0
0
Danielle   Tian Xiwei
Round #226
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Wang Churan
Round #227
Court 1
0
0
Ice Barriers   Gaeul
Round #228
Court 1
0
0
Moka   Linus
Round #229
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   19
Round #230
Court 1
0
0
Younjung   (8)
Round #231
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Mini Zukali
Round #232
Court 1
0
0
Winter   Jurracs
Round #233
Court 1
0
0
14   Shoto
Round #234
Court 1
0
0
Park Sieun   Zhang Jingyi
Round #235
Court 1
0
0
Emperor   12
Round #236
Court 1
0
0
Luda   Gyuri
Round #237
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Ancient Warriors
Round #238
Court 1
0
0
(15)   Wonyoung
Round #239
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ingenium
Round #240
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Zhang Miaoyi
Round #241
Court 1
0
0
e   Tes
Round #242
Court 1
0
0
NASA   Karolina
Round #243
Court 1
0
0
Sakura   Iroha
Round #244
Court 1
0
0
Minji   5
Round #245
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Pelaser
Round #246
Court 1
0
0
Yoojung   Jase/Hannes
Round #247
Court 1
0
0
Yein   Bona
Round #248
Court 1
0
0
Danielle   Shin Yuna
Round #249
Court 1
0
0
Yeonhee   Wang Churan
Round #250
Court 1
0
0
Luda   Tian Xiwei
Round #251
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Gaeul
Round #252
Court 1
0
0
Ice Barriers   Linus
Round #253
Court 1
0
0
Saimaa Brewing   Moka
Round #254
Court 1
0
0
Younjung   19
Round #255
Court 1
0
0
Kim Chaewon   (8)
Round #256
Court 1
0
0
Winter   Mini Zukali
Round #257
Court 1
0
0
14   Jurracs
Round #258
Court 1
0
0
Park Sieun   Shoto
Round #259
Court 1
0
0
Emperor   Zhang Jingyi
Round #260
Court 1
0
0
Al/ Oppies   12
Round #261
Court 1
0
0
Gyuri   Ancient Warriors
Round #262
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Wonyoung
Round #263
Court 1
0
0
(15)   Ingenium
Round #264
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Zhang Miaoyi
Round #265
Court 1
0
0
Minji   Tes
Round #266
Court 1
0
0
e   Karolina
Round #267
Court 1
0
0
NASA   Iroha
Round #268
Court 1
0
0
Sakura   Wang Churan
Round #269
Court 1
0
0
Seo Jisoo   5
Round #270
Court 1
0
0
Yoojung   Pelaser
Round #271
Court 1
0
0
Yein   Jase/Hannes
Round #272
Court 1
0
0
Danielle   Bona
Round #273
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Shin Yuna
Round #274
Court 1
0
0
Yeonhee   Gaeul
Round #275
Court 1
0
0
Luda   Ancient Warriors
Round #276
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Linus
Round #277
Court 1
0
0
Ice Barriers   Saimaa Brewing
Round #278
Court 1
0
0
Younjung   Moka
Round #279
Court 1
0
0
Kim Chaewon   19
Round #280
Court 1
0
0
Winter   (8)
Round #281
Court 1
0
0
14   Mini Zukali
Round #282
Court 1
0
0
Park Sieun   Jurracs
Round #283
Court 1
0
0
Emperor   Shoto
Round #284
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Zhang Jingyi
Round #285
Court 1
0
0
Riete/Ryns   12
Round #286
Court 1
0
0
Gyuri   Wonyoung
Round #287
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Ingenium
Round #288
Court 1
0
0
(15)   Zhang Miaoyi
Round #289
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Tes
Round #290
Court 1
0
0
Minji   Karolina
Round #291
Court 1
0
0
e   Iroha
Round #292
Court 1
0
0
NASA   Wang Churan
Round #293
Court 1
0
0
Sakura   Gaeul
Round #294
Court 1
0
0
Yoojung   5
Round #295
Court 1
0
0
Yein   Pelaser
Round #296
Court 1
0
0
Danielle   Jase/Hannes
Round #297
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Bona
Round #298
Court 1
0
0
Luda   Shin Yuna
Round #299
Court 1
0
0
Yeonhee   Linus
Round #300
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Wonyoung
Round #301
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Saimaa Brewing
Round #302
Court 1
0
0
Younjung   Ice Barriers
Round #303
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Moka
Round #304
Court 1
0
0
Winter   19
Round #305
Court 1
0
0
14   (8)
Round #306
Court 1
0
0
Park Sieun   Mini Zukali
Round #307
Court 1
0
0
Emperor   Jurracs
Round #308
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Shoto
Round #309
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Zhang Jingyi
Round #310
Court 1
0
0
(15)   12
Round #311
Court 1
0
0
Gyuri   Ingenium
Round #312
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Zhang Miaoyi
Round #313
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Karolina
Round #314
Court 1
0
0
Yoojung   Tes
Round #315
Court 1
0
0
Minji   Iroha
Round #316
Court 1
0
0
e   Wang Churan
Round #317
Court 1
0
0
NASA   Gaeul
Round #318
Court 1
0
0
Sakura   Linus
Round #319
Court 1
0
0
Yein   5
Round #320
Court 1
0
0
Danielle   Pelaser
Round #321
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Jase/Hannes
Round #322
Court 1
0
0
Shin Yuna   Bona
Round #323
Court 1
0
0
Luda   Wonyoung
Round #324
Court 1
0
0
Yeonhee   Saimaa Brewing
Round #325
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Ingenium
Round #326
Court 1
0
0
Sun Zhenni   Younjung
Round #327
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Ice Barriers
Round #328
Court 1
0
0
Winter   Moka
Round #329
Court 1
0
0
14   19
Round #330
Court 1
0
0
Park Sieun   (8)
Round #331
Court 1
0
0
Emperor   Mini Zukali
Round #332
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Jurracs
Round #333
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Shoto
Round #334
Court 1
0
0
(15)   Zhang Jingyi
Round #335
Court 1
0
0
Kim Jiwon   12
Round #336
Court 1
0
0
Gyuri   Zhang Miaoyi
Round #337
Court 1
0
0
Yoojung   Karolina
Round #338
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Iroha
Round #339
Court 1
0
0
Yein   Tes
Round #340
Court 1
0
0
Minji   Wang Churan
Round #341
Court 1
0
0
e   Gaeul
Round #342
Court 1
0
0
NASA   Linus
Round #343
Court 1
0
0
Sakura   Saimaa Brewing
Round #344
Court 1
0
0
Danielle   5
Round #345
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Pelaser
Round #346
Court 1
0
0
Shin Yuna   Jase/Hannes
Round #347
Court 1
0
0
Luda   Bona
Round #348
Court 1
0
0
Wonyoung   Ingenium
Round #349
Court 1
0
0
Yeonhee   Younjung
Round #350
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Zhang Miaoyi
Round #351
Court 1
0
0
Kim Chaewon   Sun Zhenni
Round #352
Court 1
0
0
Winter   Ice Barriers
Round #353
Court 1
0
0
14   Moka
Round #354
Court 1
0
0
Park Sieun   19
Round #355
Court 1
0
0
Emperor   (8)
Round #356
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Mini Zukali
Round #357
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Jurracs
Round #358
Court 1
0
0
(15)   Shoto
Round #359
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Zhang Jingyi
Round #360
Court 1
0
0
Gyuri   12
Round #361
Court 1
0
0
Yoojung   Iroha
Round #362
Court 1
0
0
Yein   Karolina
Round #363
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Wang Churan
Round #364
Court 1
0
0
Danielle   Tes
Round #365
Court 1
0
0
Minji   Gaeul
Round #366
Court 1
0
0
e   Linus
Round #367
Court 1
0
0
NASA   Saimaa Brewing
Round #368
Court 1
0
0
Sakura   Younjung
Round #369
Court 1
0
0
Tian Xiwei   5
Round #370
Court 1
0
0
Shin Yuna   Pelaser
Round #371
Court 1
0
0
Bona   Jase/Hannes
Round #372
Court 1
0
0
Luda   Ingenium
Round #373
Court 1
0
0
Wonyoung   Zhang Miaoyi
Round #374
Court 1
0
0
Yeonhee   Kim Chaewon
Round #375
Court 1
0
0
Ancient Warriors   12
Round #376
Court 1
0
0
Winter   Sun Zhenni
Round #377
Court 1
0
0
14   Ice Barriers
Round #378
Court 1
0
0
Park Sieun   Moka
Round #379
Court 1
0
0
Emperor   19
Round #380
Court 1
0
0
Al/ Oppies   (8)
Round #381
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Mini Zukali
Round #382
Court 1
0
0
(15)   Jurracs
Round #383
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Shoto
Round #384
Court 1
0
0
Gyuri   Zhang Jingyi
Round #385
Court 1
0
0
Yein   Iroha
Round #386
Court 1
0
0
Yoojung   Wang Churan
Round #387
Court 1
0
0
Danielle   Karolina
Round #388
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Gaeul
Round #389
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Tes
Round #390
Court 1
0
0
Minji   Linus
Round #391
Court 1
0
0
e   Saimaa Brewing
Round #392
Court 1
0
0
NASA   Younjung
Round #393
Court 1
0
0
Sakura   Kim Chaewon
Round #394
Court 1
0
0
Shin Yuna   5
Round #395
Court 1
0
0
Bona   Pelaser
Round #396
Court 1
0
0
Luda   Jase/Hannes
Round #397
Court 1
0
0
Ingenium   Zhang Miaoyi
Round #398
Court 1
0
0
Wonyoung   12
Round #399
Court 1
0
0
Winter   Yeonhee
Round #400
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Zhang Jingyi
Round #401
Court 1
0
0
14   Sun Zhenni
Round #402
Court 1
0
0
Park Sieun   Ice Barriers
Round #403
Court 1
0
0
Emperor   Moka
Round #404
Court 1
0
0
Al/ Oppies   19
Round #405
Court 1
0
0
Riete/Ryns   (8)
Round #406
Court 1
0
0
(15)   Mini Zukali
Round #407
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Jurracs
Round #408
Court 1
0
0
Gyuri   Shoto
Round #409
Court 1
0
0
Yein   Wang Churan
Round #410
Court 1
0
0
Danielle   Iroha
Round #411
Court 1
0
0
Yoojung   Gaeul
Round #412
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Karolina
Round #413
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Linus
Round #414
Court 1
0
0
Shin Yuna   Tes
Round #415
Court 1
0
0
Minji   Saimaa Brewing
Round #416
Court 1
0
0
e   Younjung
Round #417
Court 1
0
0
NASA   Kim Chaewon
Round #418
Court 1
0
0
Sakura   Winter
Round #419
Court 1
0
0
Bona   5
Round #420
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Pelaser
Round #421
Court 1
0
0
Luda   Zhang Miaoyi
Round #422
Court 1
0
0
Ingenium   12
Round #423
Court 1
0
0
Wonyoung   Zhang Jingyi
Round #424
Court 1
0
0
14   Yeonhee
Round #425
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Shoto
Round #426
Court 1
0
0
Park Sieun   Sun Zhenni
Round #427
Court 1
0
0
Emperor   Ice Barriers
Round #428
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Moka
Round #429
Court 1
0
0
Riete/Ryns   19
Round #430
Court 1
0
0
(15)   (8)
Round #431
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Mini Zukali
Round #432
Court 1
0
0
Gyuri   Jurracs
Round #433
Court 1
0
0
Yein   Gaeul
Round #434
Court 1
0
0
Danielle   Wang Churan
Round #435
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Iroha
Round #436
Court 1
0
0
Yoojung   Linus
Round #437
Court 1
0
0
Shin Yuna   Karolina
Round #438
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Saimaa Brewing
Round #439
Court 1
0
0
Bona   Tes
Round #440
Court 1
0
0
Minji   Younjung
Round #441
Court 1
0
0
e   Kim Chaewon
Round #442
Court 1
0
0
NASA   Winter
Round #443
Court 1
0
0
14   Sakura
Round #444
Court 1
0
0
Jase/Hannes   5
Round #445
Court 1
0
0
Luda   Pelaser
Round #446
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   12
Round #447
Court 1
0
0
Ingenium   Zhang Jingyi
Round #448
Court 1
0
0
Wonyoung   Shoto
Round #449
Court 1
0
0
Park Sieun   Yeonhee
Round #450
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Jurracs
Round #451
Court 1
0
0
Emperor   Sun Zhenni
Round #452
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Ice Barriers
Round #453
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Moka
Round #454
Court 1
0
0
(15)   19
Round #455
Court 1
0
0
Kim Jiwon   (8)
Round #456
Court 1
0
0
Gyuri   Mini Zukali
Round #457
Court 1
0
0
Danielle   Gaeul
Round #458
Court 1
0
0
Yein   Linus
Round #459
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Wang Churan
Round #460
Court 1
0
0
Shin Yuna   Iroha
Round #461
Court 1
0
0
Yoojung   Saimaa Brewing
Round #462
Court 1
0
0
Bona   Karolina
Round #463
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Younjung
Round #464
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Tes
Round #465
Court 1
0
0
Minji   Kim Chaewon
Round #466
Court 1
0
0
e   Winter
Round #467
Court 1
0
0
NASA   14
Round #468
Court 1
0
0
Park Sieun   Sakura
Round #469
Court 1
0
0
Pelaser   5
Round #470
Court 1
0
0
Luda   12
Round #471
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Zhang Jingyi
Round #472
Court 1
0
0
Ingenium   Shoto
Round #473
Court 1
0
0
Wonyoung   Jurracs
Round #474
Court 1
0
0
Emperor   Yeonhee
Round #475
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Mini Zukali
Round #476
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Sun Zhenni
Round #477
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Ice Barriers
Round #478
Court 1
0
0
(15)   Moka
Round #479
Court 1
0
0
Kim Jiwon   19
Round #480
Court 1
0
0
Gyuri   (8)
Round #481
Court 1
0
0
Danielle   Linus
Round #482
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Gaeul
Round #483
Court 1
0
0
Yein   Saimaa Brewing
Round #484
Court 1
0
0
Shin Yuna   Wang Churan
Round #485
Court 1
0
0
Bona   Iroha
Round #486
Court 1
0
0
Yoojung   Younjung
Round #487
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Karolina
Round #488
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Kim Chaewon
Round #489
Court 1
0
0
Pelaser   Tes
Round #490
Court 1
0
0
Minji   Winter
Round #491
Court 1
0
0
e   14
Round #492
Court 1
0
0
Park Sieun   NASA
Round #493
Court 1
0
0
Emperor   Sakura
Round #494
Court 1
0
0
Luda   5
Round #495
Court 1
0
0
12   Zhang Jingyi
Round #496
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Shoto
Round #497
Court 1
0
0
Ingenium   Jurracs
Round #498
Court 1
0
0
Wonyoung   Mini Zukali
Round #499
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Yeonhee
Round #500
Court 1
0
0
Ancient Warriors   (8)
Round #501
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Sun Zhenni
Round #502
Court 1
0
0
(15)   Ice Barriers
Round #503
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Moka
Round #504
Court 1
0
0
Gyuri   19
Round #505
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Linus
Round #506
Court 1
0
0
Danielle   Saimaa Brewing
Round #507
Court 1
0
0
Shin Yuna   Gaeul
Round #508
Court 1
0
0
Yein   Younjung
Round #509
Court 1
0
0
Bona   Wang Churan
Round #510
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Iroha
Round #511
Court 1
0
0
Yoojung   Kim Chaewon
Round #512
Court 1
0
0
Pelaser   Karolina
Round #513
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Winter
Round #514
Court 1
0
0
5   Tes
Round #515
Court 1
0
0
Minji   14
Round #516
Court 1
0
0
e   Park Sieun
Round #517
Court 1
0
0
Emperor   NASA
Round #518
Court 1
0
0
Al/ Oppies   Sakura
Round #519
Court 1
0
0
Luda   Zhang Jingyi
Round #520
Court 1
0
0
12   Shoto
Round #521
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Jurracs
Round #522
Court 1
0
0
Ingenium   Mini Zukali
Round #523
Court 1
0
0
Wonyoung   (8)
Round #524
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Yeonhee
Round #525
Court 1
0
0
Ancient Warriors   19
Round #526
Court 1
0
0
(15)   Sun Zhenni
Round #527
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Ice Barriers
Round #528
Court 1
0
0
Gyuri   Moka
Round #529
Court 1
0
0
Shin Yuna   Linus
Round #530
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Saimaa Brewing
Round #531
Court 1
0
0
Danielle   Younjung
Round #532
Court 1
0
0
Bona   Gaeul
Round #533
Court 1
0
0
Yein   Kim Chaewon
Round #534
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Wang Churan
Round #535
Court 1
0
0
Pelaser   Iroha
Round #536
Court 1
0
0
Yoojung   Winter
Round #537
Court 1
0
0
5   Karolina
Round #538
Court 1
0
0
Seo Jisoo   14
Round #539
Court 1
0
0
Luda   Tes
Round #540
Court 1
0
0
Minji   Park Sieun
Round #541
Court 1
0
0
Emperor   e
Round #542
Court 1
0
0
Al/ Oppies   NASA
Round #543
Court 1
0
0
Riete/Ryns   Sakura
Round #544
Court 1
0
0
Zhang Jingyi   Shoto
Round #545
Court 1
0
0
12   Jurracs
Round #546
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   Mini Zukali
Round #547
Court 1
0
0
Ingenium   (8)
Round #548
Court 1
0
0
Wonyoung   19
Round #549
Court 1
0
0
(15)   Yeonhee
Round #550
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Moka
Round #551
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Sun Zhenni
Round #552
Court 1
0
0
Gyuri   Ice Barriers
Round #553
Court 1
0
0
Bona   Linus
Round #554
Court 1
0
0
Shin Yuna   Saimaa Brewing
Round #555
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Younjung
Round #556
Court 1
0
0
Danielle   Kim Chaewon
Round #557
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Gaeul
Round #558
Court 1
0
0
Yein   Winter
Round #559
Court 1
0
0
Pelaser   Wang Churan
Round #560
Court 1
0
0
5   Iroha
Round #561
Court 1
0
0
Yoojung   14
Round #562
Court 1
0
0
Tes   Karolina
Round #563
Court 1
0
0
Seo Jisoo   Park Sieun
Round #564
Court 1
0
0
Luda   Shoto
Round #565
Court 1
0
0
Minji   Emperor
Round #566
Court 1
0
0
Al/ Oppies   e
Round #567
Court 1
0
0
Riete/Ryns   NASA
Round #568
Court 1
0
0
(15)   Sakura
Round #569
Court 1
0
0
Zhang Jingyi   Jurracs
Round #570
Court 1
0
0
12   Mini Zukali
Round #571
Court 1
0
0
Zhang Miaoyi   (8)
Round #572
Court 1
0
0
Ingenium   19
Round #573
Court 1
0
0
Wonyoung   Moka
Round #574
Court 1
0
0
Kim Jiwon   Yeonhee
Round #575
Court 1
0
0
Ancient Warriors   Ice Barriers
Round #576
Court 1
0
0
Gyuri   Sun Zhenni
Round #577
Court 1
0
0
Jase/Hannes   Linus
Round #578
Court 1
0
0
Bona   Saimaa Brewing
Round #579
Court 1
0
0
Shin Yuna   Younjung
Round #580
Court 1
0
0
Tian Xiwei   Kim Chaewon
Round #581